Ziekmelden

Is uw kind ziek? Meld dit dan telefonisch of mondeling vanaf 7.45uur tot 8.15uur ’s ochtends aan de school of leerkracht. Bij een andere vorm van afwezigheid verwijzen wij u naar het kopje verlof.