Passend onderwijs

''Samen, beter en effectiever''

Passend Onderwijs Proloog
Wij streven ernaar dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. 
Dit heet Passend Onderwijs. Zo kan elk kind het beste uit zichzelf halen. 
Scholen bieden daarom extra hulp aan kinderen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen. 

Sterke ondersteuning in de scholen
De nadruk van onze werkwijze ligt op een sterke ondersteuning in de scholen. 
Het idee daarachter is om problemen snel aan te pakken of eerder te signaleren en verergering te voorkomen. 

Ons doel is dat elk kind aan het einde van zijn of haar schoolloopbaan binnen Proloog kan zeggen: "Ik word wie ik ben!"'

Voor meer informatie omtrent de visie van Proloog op passend onderwijs verwijzen wij u naar onderstaande brochure:

Passend onderwijs Proloog