Klachtenregeling

Ouders zijn welkom bij de groepsleerkracht om problemen en/of klachten te bespreken en samen naar een goede oplossing te zoeken. Wanneer u met de leerkracht niet tot een oplossing komt, kunt u dit voorleggen aan de schooldirecteur. Hij of zij bespreekt het probleem of de klacht met alle betrokkenen en in goed overleg wordt naar een oplossing gezocht. Als u niet tevreden bent over de manier waarop het probleem/de klacht door de schoolleiding is opgelost, kan contact worden opgenomen met het stafbureau van Proloog en kan desgewenst een klacht worden ingediend.

Meer info over de klachtenregeling van Proloog.