VerlofAls uw kind 4 jaar is mag het naar de basisschool. Op de eerste schooldag volgend op de maand waarin uw kind 5 jaar geworden is, is het leerplichtig.

De leerplicht staat slechts onder bepaalde voorwaarden toe dat een leerplichtig kind lessen verzuimt. Voor meer informatie van de rijksoverheid over de leerplicht: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

Aanvragen extra verlof
Voor het aanvragen van extra verlof kunt u terecht bij de directeur van de school. Wij stellen het op prijs wanneer u dit ruim van tevoren schriftelijk aanvraagt, (indien mogelijk). Wij verzoeken u om afspraken met de arts, specialist en tandarts zo te regelen dat uw kind zo weinig mogelijk verzuimt.

In de informatiegids van Proloog vindt u uitgebreide informatie over de leerplicht, verzuim en het aanvragen van extra verlof (hfst. 2, Regelingen).