Kinderdagverblijf It Roekeltsje en kinderopvang Grietje

Er is een nauwe samenwerking met kinderdagverblijf it Roekeltsje en kinderopvang Grietje. De kinderen kunnen bij it Roekeltsje en bij kinderopvang Grietje gebruik maken van voor- en naschoolse opvang. Daarnaast maken wij als school tussen de middag gebruik van de pedagogische medewerkers van it Roekeltsje. Deze pedagogische medewerkers zorgen ervoor dat het personeel van de onderbouw hun pauze kunnen opnemen. Ook werken ze met kleine groepjes leerlingen. Ze worden dus ook ingezet als ondersteunend personeel.